Disclaimer

Disclaimer

Zuletzt aktualisiert am: 01-06-2015

General

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze internetsite van B&B Zee van Tijd Domburg. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer.

Die Benutzung dieser Website

Hoewel B&B Zee van Tijd Domburg tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt B&B Zee van Tijd Domburg expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. B&B Zee van Tijd Domburg garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren. Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Rechte an geistigem Eigentum

B&B Zee van Tijd Domburg, of de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, foto’s  grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van B&B Zee van Tijd Domburg of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

beschränkter Haftung

B&B Zee van Tijd Domburg spant zich in om de inhoud van www.bbzeevantijddomburg.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. In het bijzonder zijn alle prijzen op www.bbzeevantijddomburg.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op www.bbzeevantijddomburg.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan B&B Zee van Tijd Domburg nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

übrig

Dieser ‘Disclaimer’ kann von Zeit zu Zeit ändern.

Time is free,

but is priceless

www.bbzeevantijddomburg.de